Ścieżka SMART – FENG

„Ścieżka SMART” – wsparcie dla innowacyjnych firm     Ścieżka SMART ma na celu umożliwienie kompleksowego rozwoju oraz wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw. W ramach jednego, kompleksowego projektu można sfinansować działania B+R lub wdrożenie innowacji (moduł obligatoryjny) oraz jeden lub więcej z pięciu pozostałych modułów fakultatywnych. Podobnie do konkursu z poprzedniej perspektywy środków UE…

Kredyt Ekologiczny – FENG

„Kredyt Ekologiczny” – wsparcie zwiększające efektywność energetyczną firm   „Kredyt Ekologiczny” to nowy konkurs dotacyjny dla firm z sektora MŚP, small mid-caps, mid-caps. W ramach priorytetu 3. Funduszu Europejskiego dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), Działanie 3.1 Kredyt Ekologiczny, można korzystać przez najbliższe lata z wielomilionowych dotacji w celu zwiększenia efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie. Nabory prowadzone są przez…

Kredyt Technologiczny – FENG

„Kredyt Technologiczny” – wsparcie na rozwój firm z sektora MŚP Kredyt Technologiczny to popularny konkurs dotacyjny dla firm z sektora MŚP. W ramach priorytetu 2. Funduszu Europejskiego dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) można korzystać przez najbliższe lata z wielomilionowych dotacji dla innowacyjnych firm. Nabory prowadzone są przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Dofinansowanie polega na spłacie części kapitału…

FENG – dotacje dla przedsiębiorców

Co to jest FENG? FENG, czyli Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki to jeden z kluczowych programów finansowany w ramach nowej perspektywy na lata 2021 – 2027. Stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka oraz Inteligentny Rozwój. Większość środków zostanie przeznaczona na innowacyjne projekty wprowadzające na rynek nowe lub ulepszone produkty i usługi. Planowany budżet programu…

Szybka ścieżka Innowacje cyfrowe – nabór od 19.10.2022 r.

Konkurs Szybka Ścieżka – Innowacje cyfrowe skierowany jest do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu cyberbezpieczeństwa, cyfryzacji przemysłu i cyfrowych technologii kreacyjnych. Wsparciem objęte są przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw oraz konsorcja naukowo-przemysłowe. Dofinansowanie może zostać przeznaczone na: realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych. Projekt dofinansowany w konkursie musi wpisywać się w co najmniej…

Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej

Informujemy o możliwości skorzystania z bezzwrotnego dofinansowania przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, którego celem jest rozwój działalności gospodarczej przedsiębiorstw produkcyjnych z branży meblarskiej. Realizacja projektu wpłynie na jakość, elastyczność i wydajność produkcji, dzięki robotyzacji i automatyzacji procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Wsparciem objęte są małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące czynną działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w…

Krajowy Plan Odbudowy – KPO A 1.4.1

Krajowy Plan Odbudowy wystartował. Zdobądź dofinansowanie w ramach KPO. Inwestycja KPO A 1.4.1 Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych (…). Kto może ubiegać się o wsparcie z KPO. Przedsiębiorstwa z sektora MMŚP wykonujące działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury lub prowadzące działalność…

Dotacje dla eksporterów – nowy konkurs

Zdobądź dofinansowanie na usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej. Celem konkursu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego przedsiębiorstwa oraz dywersyfikacja rynków zbytu. Konkurs dedykowany dla przedsiębiorców, którzy dopiero planują rozpocząć działalność eksportową, jak również już aktywnych i doświadczonych eksporterów na rynkach zagranicznych. Kwota dotacji: dofinansowanie do 300 000 zł (do 85% wartości projektu). Kto…

Sukces – najwyżej oceniony projekt!

Miło nam poinformować, że nasz Klient z sektora prywatnego (prowadzący działalność gospodarczą na obszarze Olsztyna), dzięki przygotowanej przez nas dokumentacji aplikacyjnej pozyskał dofinansowanie w wysokości ponad 700 tys. zł. Informacja tym bardziej cieszy, iż wniosek został najwyżej oceniony merytorycznie spośród ponad setki złożonych projektów w województwie warmińsko-mazurskim.

Dotacje unijne – start nowego rozdania 2021-2027

Wsparcie odbywać się będzie nadal głównie w formie dotacji bezzwrotnych, a częściowo poprzez instrumenty finansowe. Instytucje zarządzające środkami unijnymi zapowiadają start pierwszych konkursów w IV kwartale 2022 roku. Środki unijne z nowego okresu programowania będą skierowane do podmiotów prywatnych oraz publicznych, w tym m.in.: przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji…