Kredyt Ekologiczny – FENG

„Kredyt Ekologiczny” – wsparcie zwiększające efektywność energetyczną firm

 

„Kredyt Ekologiczny” to nowy konkurs dotacyjny dla firm z sektora MŚP, small mid-caps, mid-caps. W ramach priorytetu 3. Funduszu Europejskiego dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), Działanie 3.1 Kredyt Ekologiczny, można korzystać przez najbliższe lata z wielomilionowych dotacji w celu zwiększenia efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie.

Nabory prowadzone są przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Dofinansowanie polega na spłacie części kapitału kredytu ekologicznego. Dotacja zwana premią ekologiczną stanowi nawet 80% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.

 

Na co możemy przeznaczyć dofinansowanie?

Kredyt Ekologiczny to bezzwrotne dofinansowanie na m.in.:

  • termomodernizację budynków,

  • wymianę lub modernizację maszyn/urządzeń na bardziej efektywne energetycznie,

  • instalacje OZE,

  • systemy sterowania obniżające pobór energii,

  • modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia, oświetlenia.

Warunek konieczny to uzyskanie oszczędności energii pierwotnej na poziomie co najmniej 30%.

Kredyt Ekologiczny to wsparcie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy.

W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szeroko rozumianej efektywności energetycznej. W tym związane z energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne.

Wsparcie publiczne stanowi premia ekologiczna. Dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu ekologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych. 

Poziom dofinansowania: od 25% do 80% w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji.

 

Istotne!

Warunkiem koniecznym jest przeprowadzenie audytu energetycznego który będzie uzasadniał potrzebę inwestycji. Audyt powinien być przeprowadzony przed rozpoczęciem prac nad właściwą dokumentacją aplikacyjną. Dlatego istotne jest odpowiednie zaplanowanie w czasie całego procesu.

Warto również zwrócić uwagę na najważniejszy wymóg, czyli posiadanie zdolności kredytowej przez przedsiębiorcę.

Na koniec należy pamiętać o uzyskaniu minimalnej oszczędności energii pierwotnej na poziomie 30%.

 

Termin naboru

W 2024 roku zaplanowano dwa konkursy w ramach Kredytu Ekologicznego:

  • 25.04.2024-25.07.2024 (alokacja: 660 mln zł);
  • 17.10.2024-30.12.2024 (alokacja: 660 mln zł).

 

Kredyt Ekologiczny to pomoc finansowa możliwa dzięki Funduszom Europejskim.

Nasi specjaliści poprowadzą przez cały proces począwszy od oceny przedsięwzięcia, efektywności energetycznej, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej i kończąc na rozliczeniu projektu unijnego.

 

Podmioty zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu.