DOTACJE UNIJNE

Pozyskujemy dotacje unijne, przygotowujemy wnioski o dofinansowanie, studia wykonalności, plany inwestycji, biznes plany, analizy finansowe.

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji unijnych: tel.: (56) 681 25 21, e-mail: biuro@a-projekt.eu, ul. Kopernika 27, Toruń. Polska gospodarka intensywnie korzysta z dotacji unijnych. Jest to szansa rozwoju dla firm, administracji centralnej, samorządów, instytucji kultury, nauki, placówek medycznych, III sektora. Zwłaszcza sektor MŚP aktywnie korzysta ze wsparcia unijnego. Środki można pozyskać m.in. na działalność badawczo-rozwojową (B+R), wdrożenie innowacji, nowej technologii, zazielenienie, cyfryzację, internacjonalizację, promocję produktu, rozwój infrastruktury, odnawialne źródła energii (OZE), działalność opiekuńczą, leczniczą czy też szkoleniowo-doradczą.

Zapraszamy do współpracy!