Udział w wydarzeniach targowych – dotacja

Promocja marki innowacyjnych MŚP Promocja marki innowacyjnych MŚP to nowy konkurs dotacyjny dla firm z sektora MŚP. W ramach priorytetu 2. Funduszu Europejskiego dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), Działanie 2.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP, można skorzystać z dotacji w celu promocji swoich produktów podczas imprez targowych i misjach gospodarczych. Na co możemy przeznaczyć dofinansowanie? Udział w wydarzeniach…