Szybka ścieżka Innowacje cyfrowe – nabór od 19.10.2022 r.

Konkurs Szybka Ścieżka – Innowacje cyfrowe skierowany jest do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu cyberbezpieczeństwa, cyfryzacji przemysłu i cyfrowych technologii kreacyjnych.

Wsparciem objęte są przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw oraz konsorcja naukowo-przemysłowe.

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na: realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych.

Projekt dofinansowany w konkursie musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).

Wartość kosztów kwalifikowalnych: od 5 mln zł do 50 mln euro (dofinansowanie do 50 %).

Termin składania wniosków: od 19 października 2022 r. do 4 listopada 2022 r.

Podmioty zainteresowane wsparciem zapraszamy do kontaktu.