Krajowy Plan Odbudowy – KPO A 1.4.1

Krajowy Plan Odbudowy wystartował. Zdobądź dofinansowanie w ramach KPO. Inwestycja KPO A 1.4.1 Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych (…).

Kto może ubiegać się o wsparcie z KPO.

Przedsiębiorstwa z sektora MMŚP wykonujące działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury lub prowadzące działalność w zakresie wytwarzania produktów będących wynikiem tego przetwarzania.

Kwota dotacji: dofinansowanie do 15 mln zł netto (do 50% wartości projektu).

Krajowy Plan Odbudowy – na co można przeznaczyć dofinansowanie.

Zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń, zakup nowych środków transportu. Budowę, w tym rozbudowę i nadbudowę, przebudowę lub remont budynków oraz obiektów infrastruktury towarzyszącej.

Termin składania wniosków: od 17.10.2022 r.

Podmioty zainteresowane wsparciem zapraszamy do kontaktu.