Ścieżka SMART – FENG

„Ścieżka SMART” – wsparcie dla innowacyjnych firm

 
 
Ścieżka SMART ma na celu umożliwienie kompleksowego rozwoju oraz wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw. W ramach jednego, kompleksowego projektu można sfinansować działania B+R lub wdrożenie innowacji (moduł obligatoryjny) oraz jeden lub więcej z pięciu pozostałych modułów fakultatywnych. Podobnie do konkursu z poprzedniej perspektywy środków UE (tzw. szybka ścieżka), ścieżka SMART kładzie nacisk na prace B+R.

 

Przykładowy projekt: rozpoczynamy prace B+R nad nowym, innowacyjnym produktem w skali kraju we współpracy z instytucją naukową a następnie wprowadzamy produkt do oferty sprzedaży. Dzięki dotacji finansujemy działania B+R a następnie budowę hali produkcyjnej, zakup maszyn i urządzeń.

 

Dla kogo dotacja?

 • firm z sektora MŚP;
 • dużych przedsiębiorstw, konsorcjów przedsiębiorstw, organizacji badawczych, organizacji pozarządowych.

Ścieżka SMART – projekty modułowe:

 1. Moduły obligatoryjne:
  • B+R – wsparcie wszystkich elementów procesu badawczego, w tym badania przemysłowe, prace rozwoje, a także budowa i testowanie prototypu;
  • wdrożenie innowacji – wsparcie na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, których celem jest wprowadzenie na rynek nowego lub ulepszonego wyrobu, usługi lub procesu biznesowego.
 2. Moduły fakultatywne:
  • infrastruktura B+R – dofinansowanie infrastruktury niezbędnej do utworzenia lub rozwoju centrum badawczo-rozwojowego;
  • internacjonalizacja – dofinansowanie działań prowadzących do umiędzynarodowienia produktów, w tym: komercjalizacja wyników prac B+R, udział w targach zagranicznych lub uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej;
  • cyfryzacja – dofinansowanie działań, których celem jest transformacja cyfrowa działalności produkcyjnej, usługowej, modelu biznesowego, procesów w przedsiębiorstwie oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa;
  • zazielenienie przedsiębiorstw – rozwój przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym;
  • kompetencje – dofinansowania działań prowadzących do podniesienia kompetencji oraz nabycia nowych kwalifikacji pracowników i osób zarządzających.

 

 

 

 

 

 

Ze względu na atrakcyjny katalog wydatków kwalifikowanych ścieżka SMART jest najpopularniejszą możliwością bezzwrotnego dofinansowania działalności B+R. Nie bez znaczenia jest także szeroka, modułowa oferta wsparcia. W związku z powyższym ścieżka SMART jest szczególnie popularna wśród firm chcących inwestować w innowacje. Niewątpliwie konkurs przyczyni się do popularyzacji B+R oraz współpracy przedsiębiorczości z nauką.

Na koniec warto dodać, iż bardzo istotnym elementem projektu jest odpowiednie zaplanowanie prac B+R z podziałem na badania przemysłowe oraz obligatoryjne prace rozwojowe. Z pewnością należy rzetelnie uwiarygodnić innowacyjność krajową naszego produktu a sam projekt musi się wpisywać w tzw. Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

Na zakończenie najważniejsza informacja – dofinansowanie w konkursie stanowi nawet do 80%.

Podmioty zainteresowane współpracą w ramach pozyskania dofinansowania w ścieżce SMART zapraszamy do kontaktu.