Dofinansowano tylko nasze projekty – FEdKP

Opublikowano listę ocenionych projektów dla Działania 2.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Do dofinansowania skierowano 2 projekty – oba opracowane przez nasz zespół. Pozyskujemy ponad 6 mln zł dofinansowania dla: -Stowarzyszenia Tilia, -Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży.   Klientom gratulujemy!  

Kredyt ekologiczny także dla najemców

W dniu 28.03.2024r. został ogłoszony 2. nabór w ramach tzw. Kredytu ekologicznego – bezzwrotnej dotacji dla firm w formie umorzenia kredytu na inwestycje ograniczające zużycie energii pierwotnej. Zmieniono zasady na bardziej otwarte dla firm – dopuszczono obok własności także najem nieruchomości. W przypadku najmu budynek musi być w całości użytkowany przez firmę przed złożeniem wniosku,…

Współpraca w ramach modułu B+R Ścieżki SMART

Kryteria rankingujące wspólne dla Projektu przewidują przyznanie do 25 punktów. Ocenia się czy: Przeanalizujmy współpracę w związku z projektem. W ramach tego kryterium można otrzymać 0 lub 2 punkty. Przyznawane są one za podjęcie współpracy z organizacją badawczą lub organizacją pozarządową. Zakres współpracy musi być potwierdzony umową oraz bezpośrednio wpisywać się w zadania przewidziane w…

Udział w wydarzeniach targowych – dotacja

Promocja marki innowacyjnych MŚP Promocja marki innowacyjnych MŚP to nowy konkurs dotacyjny dla firm z sektora MŚP. W ramach priorytetu 2. Funduszu Europejskiego dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), Działanie 2.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP, można skorzystać z dotacji w celu promocji swoich produktów podczas imprez targowych i misjach gospodarczych. Na co możemy przeznaczyć dofinansowanie? Udział w wydarzeniach…

B+R – badania przemysłowe a prace rozwojowe

Projekty badawczo-rozwojowe stanowią kluczowy element w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Aby pozyskać dofinansowanie w ramach modułu B+R w Ścieżce SMART należy uwzględnić minimum prace rozwojowe. Jak zatem właściwie zakwalifikować planowane działania i nie pomylić prac rozwojowych z badaniami przemysłowymi? Najprościej ujmując możemy określić badania przemysłowe, jako pierwsze działania badawcze. Najczęściej są to…

Ścieżka SMART – FENG

„Ścieżka SMART” – wsparcie dla innowacyjnych firm     Ścieżka SMART ma na celu umożliwienie kompleksowego rozwoju oraz wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw. W ramach jednego, kompleksowego projektu można sfinansować działania B+R lub wdrożenie innowacji (moduł obligatoryjny) oraz jeden lub więcej z pięciu pozostałych modułów fakultatywnych. Podobnie do konkursu z poprzedniej perspektywy środków UE…