Udział w wydarzeniach targowych – dotacja

Promocja marki innowacyjnych MŚP

Promocja marki innowacyjnych MŚP to nowy konkurs dotacyjny dla firm z sektora MŚP. W ramach priorytetu 2. Funduszu Europejskiego dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), Działanie 2.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP, można skorzystać z dotacji w celu promocji swoich produktów podczas imprez targowych i misjach gospodarczych.

Na co możemy przeznaczyć dofinansowanie?

Udział w wydarzeniach targowych określonych przez ministra właściwego ds. gospodarki w kalendarzu imprez targowych kluczowych dla rozwoju wybranych branż gospodarki dla sektora, w który wpisuje się projekt. W szczególności na:

 • rejestrację i wpis do katalogu targowego,
 • najem powierzchni wystawienniczej,
 • najem lub budowę stoiska,
 • zakwaterowanie i transport pracowników,
 • koszty usług wykonania materiałów promocyjnych.

Dla kogo dotacja?

Mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z sektorów:

 • kosmetyka,
 • maszyny i urządzenia,
 • meblarstwo,
 • motoryzacja,
 • pojazdy szynowe,
 • statki specjalistyczne, jachty i łodzie,
 • wysokie technologie w obszarze bezpieczeństwa i towarów podwójnego zastosowania.

Istotne!

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze to 155 mln zł.

Poziom dofinansowanie: do 50 %.

Brak minimalnej i maksymalnej wartości kosztów kwalifikowanych.

Termin składania wniosków:

od 16 października 2023 r.

do 30 listopada 2023 r.


Cel naboru: wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców MŚP na rynkach międzynarodowych.