B+R – badania przemysłowe a prace rozwojowe

Projekty badawczo-rozwojowe stanowią kluczowy element w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Aby pozyskać dofinansowanie w ramach modułu B+R w Ścieżce SMART należy uwzględnić minimum prace rozwojowe.

Jak zatem właściwie zakwalifikować planowane działania i nie pomylić prac rozwojowych z badaniami przemysłowymi?

Najprościej ujmując możemy określić badania przemysłowe, jako pierwsze działania badawcze. Najczęściej są to pierwsze wyniki uzyskiwane w laboratorium potwierdzające założenia badawcze. Do badań przemysłowych można zaliczyć również budowanie pierwszych, surowych form prototypów. Wyjście poza laboratorium i zbliżenie się do stworzenia produktu końcowego oznacza przejście w fazę prac rozwojowych. Do nich możemy zaliczyć demonstrację prototypu oraz zakończenie badań nad ostateczną formą technologii. Docelowy etap prac rozwojowych stanowi przetestowanie naszego produktu w warunkach rzeczywistych.

Podsumowując możemy powiedzieć, że prace przemysłowe kończą się na etapie prac laboratoryjnych, natomiast efektem prac rozwojowych jest uzyskanie produktu gotowego do komercjalizacji.