Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej

Informujemy o możliwości skorzystania z bezzwrotnego dofinansowania przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, którego celem jest rozwój działalności gospodarczej przedsiębiorstw produkcyjnych z branży meblarskiej. Realizacja projektu wpłynie na jakość, elastyczność i wydajność produkcji, dzięki robotyzacji i automatyzacji procesów zachodzących w przedsiębiorstwie.

Wsparciem objęte są małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące czynną działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie produkcji mebli. 

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na:
1) zakup, instalację i uruchomienie robota przemysłowego w przedsiębiorstwie wraz z komplementarnymi maszynami i urządzeniami,
2) zakup wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do instalacji i integracji nabywanych środków trwałych, z parkiem maszynowym w celu ich prawidłowego uruchomienia.

Kwota dotacji – dofinansowanie do 850 000,00 zł (85% wartości projektu).

Termin składania wniosków: od 8 listopada 2022 r.
Podmioty zainteresowane wsparciem zapraszamy do kontaktu.