B+R – badania przemysłowe a prace rozwojowe

Projekty badawczo-rozwojowe stanowią kluczowy element w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Aby pozyskać dofinansowanie w ramach modułu B+R w Ścieżce SMART należy uwzględnić minimum prace rozwojowe. Jak zatem właściwie zakwalifikować planowane działania i nie pomylić prac rozwojowych z badaniami przemysłowymi? Najprościej ujmując możemy określić badania przemysłowe, jako pierwsze działania badawcze. Najczęściej są to…