FENG – dotacje dla przedsiębiorców

Co to jest FENG?

FENG, czyli Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki to jeden z kluczowych programów finansowany w ramach nowej perspektywy na lata 2021 – 2027. Stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka oraz Inteligentny Rozwój. Większość środków zostanie przeznaczona na innowacyjne projekty wprowadzające na rynek nowe lub ulepszone produkty i usługi.

Planowany budżet programu to 36 mld złotych.
Główne założenia FENG:
 • wsparcie procesu B+R+I,
 • wsparcie przedsiębiorstw na każdym etapie rozwoju,
 • współpraca nauki z biznesem,
 • koncentracja na Krajowych Inteligentnych Specjalizacjach.
Kto może skorzystać ze wsparcia?
 • podmioty rozpoczynające działalność innowacyjną,
 • podmioty zwiększające swój potencjał konkurencyjności i innowacyjności,
 • liderzy innowacji.
Wsparcie mogą uzyskać wszyscy niezależenie od wielkości przedsiębiorstwa. Projekty mogą być realizowane samodzielnie lub w konsorcjach.
3 priorytety:
 1. wsparcie dla przedsiębiorców,
 2. środowisko sprzyjające innowacjom,
 3. pomoc techniczna.
Program oferuje wsparcie modułowe:

Moduł obowiązkowy obejmujący prace B+R lub infrastrukturę B+R.

Moduły uzupełniające z zakresu: wdrożenia, cyfryzacji, zazielenienia, internacjonalizacji, kompetencji.

Planowane nabory:
 • Wsparcie dla przedsiębiorców,
 • Kredyt na innowacje technologiczne,
 • Międzynarodowe Agendy Badawcze.

Podmioty zainteresowane współpracą w ramach pozyskania dofinansowania w ramach FENG zapraszamy do kontaktu.