Ścieżka SMART – FENG

„Ścieżka SMART” – wsparcie dla innowacyjnych firm     Ścieżka SMART ma na celu umożliwienie kompleksowego rozwoju oraz wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw. W ramach jednego, kompleksowego projektu można sfinansować działania B+R lub wdrożenie innowacji (moduł obligatoryjny) oraz jeden lub więcej z pięciu pozostałych modułów fakultatywnych. Podobnie do konkursu z poprzedniej perspektywy środków UE…