Dotacje dla eksporterów – nowy konkurs

Zdobądź dofinansowanie na usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej. Celem konkursu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego przedsiębiorstwa oraz dywersyfikacja rynków zbytu. Konkurs dedykowany dla przedsiębiorców, którzy dopiero planują rozpocząć działalność eksportową, jak również już aktywnych i doświadczonych eksporterów na rynkach zagranicznych.

Kwota dotacji: dofinansowanie do 300 000 zł (do 85% wartości projektu).

Kto może ubiegać się o wsparcie: firmy z sektora MMŚP prowadzące działalność na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie: usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej:
– w zakresie adaptacja produktów i procesów do eksportu poprzez ich certyfikację w zakresie norm technicznych, jakości oraz zgodności,
– dostosowanie wzornictwa, usług oraz opakowań do wymagań zagranicznych rynków.

Termin składania wniosków:
– runda I: od 01.08.2022 r. do 31.08.2022 r.;
– runda II: od 01.09.2022 r. do 30.09.2022 r.;
– runda III: od 01.10.2022 r. do 31.10.2022 r.

Podmioty zainteresowane wsparciem zapraszamy do kontaktu.