AKTUALNOŚCI

Dofinansowano tylko nasze projekty – FEdKP (17.05.2024)

Opublikowano listę ocenionych projektów dla Działania 2.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Do dofinansowania skierowano 2 projekty – oba opracowane przez nasz zespół. Pozyskujemy ponad 6 mln zł dofinansowania dla: -Stowarzyszenia Tilia, -Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży.   Klientom gratulujemy!  

Pokaż szczegóły aktualności
Kredyt ekologiczny także dla najemców (03.04.2024)

W dniu 28.03.2024r. został ogłoszony 2. nabór w ramach tzw. Kredytu ekologicznego – bezzwrotnej dotacji dla firm w formie umorzenia kredytu na inwestycje ograniczające zużycie energii pierwotnej. Zmieniono zasady na bardziej otwarte dla firm – dopuszczono obok własności także najem nieruchomości. W przypadku najmu budynek musi być w całości użytkowany przez firmę przed złożeniem wniosku,…

Pokaż szczegóły aktualności
Pozyskujemy 5 mln zł dla gmin z obszaru Wielkopolski (12.03.2024)

Pozyskujemy dofinansowanie dla 2 klientów (JST) w wysokości ponad 5 mln zł. Dofinansowaniem unijnym objęte zostaną projekty z zakresu infrastruktury przedszkolnej. Warto podkreślić, że dofinansowanie pozyskało jedynie 6 podmiotów z blisko 30 złożonych projektów. Klientom gratulujemy.

Pokaż szczegóły aktualności
3 mln zł dotacji dla firm z woj. pomorskiego (01.03.2024)

Miło nam poinformować, że rezultat naszych prac przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnych dla firm z województwa pomorskiego to pozyskanie dofinansowania w wysokości ponad 3 mln zł. Klientom gratulujemy.

Pokaż szczegóły aktualności
Blisko 6 mln zł dotacji dla naszych klientów (07.12.2023)

Sukces!  Dofinansowanie dla 5 klientów z obszaru województwa mazowieckiego. Łącznie pozyskujemy w ramach jednego naboru prawie 6 mln zł dotacji. Klientom gratulujemy!(14.12.2023 aktualizacja) – po zwiększeniu alokacji dofinansowanie otrzymali wszyscy nasi klienci – 8 projektów.

Pokaż szczegóły aktualności
Sukces – pozyskujemy ponad 2,5 mln zł dotacji dla firm z regionu (12.10.2023)

Miło nam poinformować o pozyskaniu dofinansowania dla 3 firm z sektora rolno-spożywczego. Łączna kwota pozyskanego dofinansowania przekracza 2,5 mln zł. Dodatkowo nadal w procesie oceny pozostaje wniosek jednego z naszych klientów. Mocno trzymamy kciuki za utrzymanie kolejnej 100% skuteczności naszych działań a dofinansowanym przedsiębiorcom gratulujemy!

Pokaż szczegóły aktualności
Współpraca w ramach modułu B+R Ścieżki SMART (07.09.2023)

Kryteria rankingujące wspólne dla Projektu przewidują przyznanie do 25 punktów. Ocenia się czy: Przeanalizujmy współpracę w związku z projektem. W ramach tego kryterium można otrzymać 0 lub 2 punkty. Przyznawane są one za podjęcie współpracy z organizacją badawczą lub organizacją pozarządową. Zakres współpracy musi być potwierdzony umową oraz bezpośrednio wpisywać się w zadania przewidziane w…

Pokaż szczegóły aktualności
Udział w wydarzeniach targowych – dotacja (01.09.2023)

Promocja marki innowacyjnych MŚP Promocja marki innowacyjnych MŚP to nowy konkurs dotacyjny dla firm z sektora MŚP. W ramach priorytetu 2. Funduszu Europejskiego dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), Działanie 2.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP, można skorzystać z dotacji w celu promocji swoich produktów podczas imprez targowych i misjach gospodarczych. Na co możemy przeznaczyć dofinansowanie? Udział w wydarzeniach…

Pokaż szczegóły aktualności
B+R – badania przemysłowe a prace rozwojowe (25.07.2023)

Projekty badawczo-rozwojowe stanowią kluczowy element w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Aby pozyskać dofinansowanie w ramach modułu B+R w Ścieżce SMART należy uwzględnić minimum prace rozwojowe. Jak zatem właściwie zakwalifikować planowane działania i nie pomylić prac rozwojowych z badaniami przemysłowymi? Najprościej ujmując możemy określić badania przemysłowe, jako pierwsze działania badawcze. Najczęściej są to…

Pokaż szczegóły aktualności
Ścieżka SMART – FENG (09.05.2023)

„Ścieżka SMART” – wsparcie dla innowacyjnych firm     Ścieżka SMART ma na celu umożliwienie kompleksowego rozwoju oraz wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw. W ramach jednego, kompleksowego projektu można sfinansować działania B+R lub wdrożenie innowacji (moduł obligatoryjny) oraz jeden lub więcej z pięciu pozostałych modułów fakultatywnych. Podobnie do konkursu z poprzedniej perspektywy środków UE…

Pokaż szczegóły aktualności
Kredyt Ekologiczny – FENG (21.04.2023)

„Kredyt Ekologiczny” – wsparcie zwiększające efektywność energetyczną firm   „Kredyt Ekologiczny” to nowy konkurs dotacyjny dla firm z sektora MŚP, small mid-caps, mid-caps. W ramach priorytetu 3. Funduszu Europejskiego dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), Działanie 3.1 Kredyt Ekologiczny, można korzystać przez najbliższe lata z wielomilionowych dotacji w celu zwiększenia efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie. Nabory prowadzone są przez…

Pokaż szczegóły aktualności
Kredyt Technologiczny – FENG (10.03.2023)

„Kredyt Technologiczny” – wsparcie na rozwój firm z sektora MŚP Kredyt Technologiczny to popularny konkurs dotacyjny dla firm z sektora MŚP. W ramach priorytetu 2. Funduszu Europejskiego dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) można korzystać przez najbliższe lata z wielomilionowych dotacji dla innowacyjnych firm. Nabory prowadzone są przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Dofinansowanie polega na spłacie części kapitału…

Pokaż szczegóły aktualności
FENG – dotacje dla przedsiębiorców (25.11.2022)

Co to jest FENG? FENG, czyli Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki to jeden z kluczowych programów finansowany w ramach nowej perspektywy na lata 2021 – 2027. Stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka oraz Inteligentny Rozwój. Większość środków zostanie przeznaczona na innowacyjne projekty wprowadzające na rynek nowe lub ulepszone produkty i usługi. Planowany budżet programu…

Pokaż szczegóły aktualności
Szybka ścieżka Innowacje cyfrowe – nabór od 19.10.2022 r. (18.10.2022)

Konkurs Szybka Ścieżka – Innowacje cyfrowe skierowany jest do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu cyberbezpieczeństwa, cyfryzacji przemysłu i cyfrowych technologii kreacyjnych. Wsparciem objęte są przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw oraz konsorcja naukowo-przemysłowe. Dofinansowanie może zostać przeznaczone na: realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych. Projekt dofinansowany w konkursie musi wpisywać się w co najmniej…

Pokaż szczegóły aktualności
Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej (12.10.2022)

Informujemy o możliwości skorzystania z bezzwrotnego dofinansowania przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, którego celem jest rozwój działalności gospodarczej przedsiębiorstw produkcyjnych z branży meblarskiej. Realizacja projektu wpłynie na jakość, elastyczność i wydajność produkcji, dzięki robotyzacji i automatyzacji procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Wsparciem objęte są małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące czynną działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w…

Pokaż szczegóły aktualności
Krajowy Plan Odbudowy – KPO A 1.4.1 (06.10.2022)

Krajowy Plan Odbudowy wystartował. Zdobądź dofinansowanie w ramach KPO. Inwestycja KPO A 1.4.1 Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych (…). Kto może ubiegać się o wsparcie z KPO. Przedsiębiorstwa z sektora MMŚP wykonujące działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury lub prowadzące działalność…

Pokaż szczegóły aktualności
Dotacje dla eksporterów – nowy konkurs (19.07.2022)

Zdobądź dofinansowanie na usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej. Celem konkursu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego przedsiębiorstwa oraz dywersyfikacja rynków zbytu. Konkurs dedykowany dla przedsiębiorców, którzy dopiero planują rozpocząć działalność eksportową, jak również już aktywnych i doświadczonych eksporterów na rynkach zagranicznych. Kwota dotacji: dofinansowanie do 300 000 zł (do 85% wartości projektu). Kto…

Pokaż szczegóły aktualności
Sukces – najwyżej oceniony projekt! (15.07.2022)

Miło nam poinformować, że nasz Klient z sektora prywatnego (prowadzący działalność gospodarczą na obszarze Olsztyna), dzięki przygotowanej przez nas dokumentacji aplikacyjnej pozyskał dofinansowanie w wysokości ponad 700 tys. zł. Informacja tym bardziej cieszy, iż wniosek został najwyżej oceniony merytorycznie spośród ponad setki złożonych projektów w województwie warmińsko-mazurskim.

Pokaż szczegóły aktualności
Dotacje unijne – start nowego rozdania 2021-2027 (19.05.2022)

Wsparcie odbywać się będzie nadal głównie w formie dotacji bezzwrotnych, a częściowo poprzez instrumenty finansowe. Instytucje zarządzające środkami unijnymi zapowiadają start pierwszych konkursów w IV kwartale 2022 roku. Środki unijne z nowego okresu programowania będą skierowane do podmiotów prywatnych oraz publicznych, w tym m.in.: przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji…

Pokaż szczegóły aktualności