Pozyskujemy 5 mln zł dla gmin z obszaru Wielkopolski

Pozyskujemy dofinansowanie dla 2 klientów (JST) w wysokości ponad 5 mln zł. Dofinansowaniem unijnym objęte zostaną projekty z zakresu infrastruktury przedszkolnej. Warto podkreślić, że dofinansowanie pozyskało jedynie 6 podmiotów z blisko 30 złożonych projektów.

Klientom gratulujemy.