Dotacje unijne – start nowego rozdania 2021-2027

Wsparcie odbywać się będzie nadal głównie w formie dotacji bezzwrotnych, a częściowo poprzez instrumenty finansowe. Instytucje zarządzające środkami unijnymi zapowiadają start pierwszych konkursów w IV kwartale 2022 roku.

Środki unijne z nowego okresu programowania będą skierowane do podmiotów prywatnych oraz publicznych, w tym m.in.: przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST, właścicieli budynków mieszkalnych, państwowych jednostek budżetowych i administracji publicznej, dostawców usług energetycznych, zarządców dróg krajowych i linii kolejowych, służb ratownictwa technicznego i bezpieczeństwa ruchu, podmiotów zarządzających portami lotniczymi oraz portami morskimi, organizacji pozarządowych, instytucji ochrony zdrowia, instytucji kultury.

Rezultaty działań programu mają dotyczyć rozwoju innowacyjności, automatyzacji, sztucznej inteligencji, projektów badawczo-rozwojowych, stopniowe zmniejszanie emisji zanieczyszczeń, podnoszenia efektywności i atrakcyjności transportu publicznego, wzmacnianie infrastruktury niezbędnej dla rozwoju i bezpieczeństwa kraju, poprawa strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, poprawa w zapotrzebowanie na niezbędne źródła energii ze szczególnym uwzględnieniem OZE.

Podsumowując nowa perspektywa finansowa środków unijnych 2021-2027 to łącznie blisko 76 miliardów euro wsparcia. Środki zostaną przeznaczone na realizację inwestycji w innowacje, przedsiębiorczość, skorzysta także administracja rządowa, samorządy, pojawią się inwestycje w cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, zdrowie, energetykę (zwłaszcza OZE), edukację oraz kwestie społeczne.

Jesteś zainteresowany wsparciem unijnym w nowej perspektywie? Zgłoś się do nas już dziś. Ważnym etapem aplikowania o środki unijne jest faza przygotowań.

W przypadku zainteresowania współpracą w pozyskaniu środków unijnych zapraszamy do zakładki Kontakt.