Aktualności

Aktualności z zakresu funduszy europejskich ze szczególnym uwzględnieniem ogłoszonych naborów o dofinansowanie ze środków UE.

03
Lis

RPO WK-P Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Termin naboru: 01.12.2016-28.04.2017 Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji (konkurs Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-067/16). W celu uzyskania szczegółów zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub osobistego (po uprzednim ustaleniu terminu spotkania).

06
Cze

RPO WK-P Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Ogłoszenie konkursu: VI.2016 Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi: do 55%. Na co można otrzymać dofinansowanie: realizacji inwestycji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie kujawsko – pomorskim. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług na rynek. Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników prac badawczo-rozwojowych w celu wprowadzenia na rynek nowych ...

06
Cze

RPO WK-P Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa

RPO WK-P Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa (droga wojewódzka, droga powiatowa, droga gminna) -  RPKP.05.01.00-IZ.00-04-024/16, RPKP.05.01.00-IZ.00-04-025/16. Składanie wniosków: 30.06.2016-30.12.2016. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi: 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu. Na co można otrzymać dofinansowanie: budowa, przebudowa, modernizacja dróg wojewódzkich lub lokalnych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. W celu uzyskania szczegółów zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub osobistego (po uprzednim ustaleniu terminu spotkania). Posiadamy bogate doświadczenie w przygotowywaniu ...

24
Kwi

Kredyt na innowacje technologiczne (POIR 3.2.2) to jeden z najbardziej atrakcyjnych konkursów dotacyjnych UE w 2015 roku! Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - PO IR, Poddziałanie 3.2.2 POIR - Kredyt na innowacje technologiczne. Mimo, iż nazwa działania wskazuje na kredyt wsparcie to ma charakter bezzwrotnej dotacji gdzie kwota dofinansowania może sięgnąć aż 70%. O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorcy chcący wdrożyć bądź zakupić nową technologię o INNOWACYJNYM charakterze. Z dotacji sfinansować można m.in. ...

24
Kwi

W ramach Działania 1.1, Poddziałania 1.1.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania). W celu uzyskania szczegółów dotyczących przedmiotowego konkursu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.