Współpraca w ramach modułu B+R Ścieżki SMART

Kryteria rankingujące wspólne dla Projektu przewidują przyznanie do 25 punktów. Ocenia się czy: Przeanalizujmy współpracę w związku z projektem. W ramach tego kryterium można otrzymać 0 lub 2 punkty. Przyznawane są one za podjęcie współpracy z organizacją badawczą lub organizacją pozarządową. Zakres współpracy musi być potwierdzony umową oraz bezpośrednio wpisywać się w zadania przewidziane w…

Udział w wydarzeniach targowych – dotacja

Promocja marki innowacyjnych MŚP Promocja marki innowacyjnych MŚP to nowy konkurs dotacyjny dla firm z sektora MŚP. W ramach priorytetu 2. Funduszu Europejskiego dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), Działanie 2.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP, można skorzystać z dotacji w celu promocji swoich produktów podczas imprez targowych i misjach gospodarczych. Na co możemy przeznaczyć dofinansowanie? Udział w wydarzeniach…

B+R – badania przemysłowe a prace rozwojowe

Projekty badawczo-rozwojowe stanowią kluczowy element w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Aby pozyskać dofinansowanie w ramach modułu B+R w Ścieżce SMART należy uwzględnić minimum prace rozwojowe. Jak zatem właściwie zakwalifikować planowane działania i nie pomylić prac rozwojowych z badaniami przemysłowymi? Najprościej ujmując możemy określić badania przemysłowe, jako pierwsze działania badawcze. Najczęściej są to…