Współpraca w ramach modułu B+R Ścieżki SMART

Kryteria rankingujące wspólne dla Projektu przewidują przyznanie do 25 punktów. Ocenia się czy: Przeanalizujmy współpracę w związku z projektem. W ramach tego kryterium można otrzymać 0 lub 2 punkty. Przyznawane są one za podjęcie współpracy z organizacją badawczą lub organizacją pozarządową. Zakres współpracy musi być potwierdzony umową oraz bezpośrednio wpisywać się w zadania przewidziane w…