• Pierwszy slajd
 • <h3>Wniosek o dofinansowanie</h3>

  Wniosek o dofinansowanie

  Pozyskanie funduszy UE zależne jest od jakości przygotowanej dokumentacji aplikacyjnej.

  • wniosek o dofinansowanie

  • biznes plan

  • studium wykonalności

  Czytaj więcej
 • Analiza finansowa, Biznes Plan

  Niezbędnym dokumentem w celu pozyskania środków finansowych na realizację przedsięwzięcia jest dobry biznes plan na który składa się:

  • charakterystyka inwestycji,
  • analiza rynku,
  • analiza finansowa oraz harmonogram realizacji.
  Czytaj więcej
  <h3>Analiza finansowa, Biznes Plan</h3>
 • <h3>Zarządzanie i rozliczanie projektami UE</h3>

  Zarządzanie i rozliczanie projektami UE

  Zajmujemy się kompleksowym zarządzaniem i rozliczaniem projektów unijnych. Zarządzamy przedsięwzięciami inwestycyjnymi oraz edukacyjnymi. Świadczymy usługi:

  • zarządzania,
  • koordynacji,
  • rozliczania, monitoringu, sprawozdawczości.
  Czytaj więcej

Dotacje unijne, pozyskiwanie funduszy europejskich, zarządzanie projektami UE.

Fundusze unijne

Świadczymy specjalistyczne usługi z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych, dotacje, dofinansowania UE, zarządzamy i rozliczamy projekty unijne (kujawsko-pomorskie, Toruń, Bydgoszcz).

Fundusze norweskie

Fundusze norweskie i fundusze EOG są alternatywą bezzwrotnej formy pomocy finansowej obok funduszy UE. Poznaj szczegóły udzielania pomocy.

Zarządzanie projektami UE

Kompleksowo zarządzamy i rozliczamy projekty unijne. Realizacja projektów UE, sporządzanie wniosków o płatność, prowadzenie pełnej sprawozdawczości.

 

Rekomendacje

„Firma ALFA PROJEKT przeprowadziła dla Miasta Stołecznego Warszawy badanie ewaluacyjne końcowe (…) Wykonawca wykonał przedmiot umowy terminowo i zgodnie z postanowieniami umowy”

Dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Miasta st. Warszawy