Prowadzimy doradztwo w zakresie rozwoju firmy pod kątem B+R. Pomagamy przede wszystkim w ubieganiu się o wsparcie finansowe w ramach Ścieżki SMART. Z nami szczegółowo omówisz możliwości, plany inwestycyjne, finansowanie a następnie pomożemy w ich realizacji i wdrożeniu. We współpracy z zewnętrznymi ekspertami dokonujemy analizy innowacyjności, możliwości współpracy z instytucjami naukowymi, zadbamy o ochronę własności intelektualnej czy też ocenimy możliwości komercjalizacji wyników prac B+R.

Podmioty zainteresowane współpracą przy projektach B+R zapraszamy do kontaktu.