Podstawowym elementem dokumentacji aplikacyjnej dla przedsięwzięć inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej obok wniosku o dofinansowanie jest biznes plan (wraz z analizą finansową). Dokument opisujący przedsięwzięcie od strony wykonawczo-finansowej jest obligatoryjny i często dość skomplikowany. Jest on (zależnie od naboru) odrębnym załącznikiem lub należy w odpowiednich sekcjach zamieścić niezbędne informacje we wniosku o dofinansowanie. Od jego treści uzależniona jest zwykle decyzja o otrzymaniu dofinansowania. Jako firma doradcza przygotowujemy przedmiotowy dokument zarówno w części merytorycznej (opisowej) jak i finansowej.

Podmioty zainteresowane usługą zapraszamy do kontaktu.