Wszelkie prawa do zawartości serwisu internetowego ALFA PROJEKT Sp. z o.o. są zastrzeżone. Nie zezwala się na wykorzystywanie, kopiowanie strony internetowej w celach komercyjnych. ALFA PROJEKT Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za aktualność danych i informacji przedstawionych na stronie. Dane dostępne w serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny, mogą być nieregularnie aktualizowane, mieć charakter skrócony, niepełny.

ALFA PROJEKT Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód powstałych w wyniku zamieszczania/wykorzystania jakiejkolwiek treści znajdującej się na stronie internetowej.


Dane osobowe zebrane za pośrednictwem strony internetowej, ALFA PROJEKT Sp. z o.o. przetwarza w sposób zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).