Dotacje dla firm

Perspektywa finansowa 2021-2027 to ponad 76 mld euro unijnego dofinansowania na politykę spójności. Polska gospodarka intensywnie korzysta ze środków pomocowych. Jest to szansa rozwoju zwłaszcza dla firm.
Przede wszystkim sektor MŚP może skorzystać z wielu programów pomocowych w ramach funduszy unijnych. Środki można pozyskać na inwestycje w firmie, promocję produktu czy też szkolenia dla pracowników i kadry kierowniczej. Największe szanse dofinansowania będą miały przedsiębiorstwa innowacyjne w skali regionu/kraju, współpracujące z sektorem B+R, prowadzące działalność badawczo-rozwojową, wpisujące się w tzw. regionalne i krajowe inteligentne specjalizacje. Najwięcej konkursów dla firm jest w programach regionalnych oraz w programie FENG.

Programy finansuje Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny + oraz Budżet Państwa. Najważniejsze programy do dyspozycji przedsiębiorców:

  • Fundusze Europejskie dla Regionów,
  • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG),
  • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS),
  • Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC),
  • Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS),
  • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW).

 

Zapraszamy do współpracy w przedmiocie opracowania dokumentacji aplikacyjnej.