Wsparcia na założenie firmy – dotacja na założenie firmy, rozpoczęcie działalności, dofinansowanie na nowy biznes na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

W ramach realizowanych projektów unijnych przekazujemy bezzwrotne dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dotacja na założenie firmy dostępna jest zależnie od wybranego projektu, statusu na rynku pracy oraz terminu zgłoszenia. Poza dofinansowaniem na start przekazujemy także wsparcie finansowe w pierwszy 6/12 miesiącach od uruchomienia firmy. Następnie można ubiegać się o środki finansowe na rozwój już obecnej działalności w ramach kolejnych dofinansowań czy też innych instrumentów finansowych dostępnych w województwie kujawsko-pomorskim.

Dodatkowo osoby otrzymują nieodpłatnie cykl szkoleń dot. prowadzenia firmy, który obejmuje podstawy prowadzenia firmy, zasady prowadzenia własnego przedsiębiorstwa, czynności przy zakładaniu działalności gospodarczej. Rozliczanie, zakładanie i wypełnianie podstawowych dokumentów księgowych firmy, prowadzenie rozliczeń i dokumentacji z ZUS i US, opracowywanie biznesplanu. Marketing, zarządzanie i promocja firmy, zasady i techniki współpracy marketingu, zarządzania i promocji mikroprzedsiębiorstwem.

Dotacja na założenie działalności gospodarczej to istotna pomoc w pierwszych miesiącach prowadzenia firmy. Najważniejszym obowiązkiem beneficjenta dotacji jest utrzymanie biznesu przez okres co najmniej 12 miesięcy. Przez utrzymanie biznesu rozumie się czynne prowadzenie działalności gospodarczej (m.in. aktywny wpis w CEIDG/KRS).

Prowadzimy także szkolenia i doradztwo związane z podnoszeniem kwalifikacji oraz kompetencji. Działania są kierowane przede wszystkim na rzecz promocji przedsiębiorczości, aktywizacji zawodowej i włączenia społecznego. Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr 2.04/00072/2017) oraz certyfikat potwierdzający wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Posiadamy uprawnienia do prowadzenia pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego (nr 18048).  

Wspieramy lokalną przedsiębiorczość, aktywizujemy zawodowo region. To wszystko możliwe dzięki Funduszom Europejskim oraz za pośrednictwem instytucji tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu czy też Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W przypadku zainteresowania dotacją na nowy biznes zapraszamy do kontaktu.