Dotacje unijne

Dofinansowanie unijne to niepowtarzalna szansa rozwoju. Fundusze unijne oferują pomoc przede wszystkim w Regionalnych Programach Operacyjnych ale także do dyspozycji wnioskodawców są Programy tj.: Inteligentny Rozwój, Infrastruktura i Środowisko, Polska Cyfrowa, Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Wschodnia czy też Europejska Współpraca Terytorialna.

25
Wrz

WRPO Poddziałanie 4.5.4 Edukacja ekologiczna [konkurs nr RPWP.04.05.04-IZ.00-30-001/19]

Termin naboru: od 2019-09-23 do 2019-10-31

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków w ramach Poddziałania 4.5.4 Edukacja ekologiczna

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

  1. prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska,
  2. budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej.

Typy projektów można łączyć.

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 7 000 000,00 zł.

W celu uzyskania szczegółów zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub osobistego (po uprzednim ustaleniu terminu spotkania).

About ALFA_PROJEKT