Zarządzanie projektami UE

Eksperci ALFA PROJEKT zajmują się kompleksowym zarządzaniem i rozliczaniem projektów unijnych. Nasi pracownicy posiadają bogate doświadczenie w rozliczaniu i kierowaniu/koordynowaniu projektów w ramach funduszy UE.

zarzadzanie_i_rozliczanie_2Zarządzanie projektami UE

Eksperci ALFA PROJEKT zajmują się kompleksowym zarządzaniem i rozliczaniem projektów unijnych. Nasi pracownicy posiadają bogate doświadczenie w rozliczaniu i kierowaniu/koordynowaniu projektów w ramach programów UE ze szczególnym uwzględnieniem projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zarządzamy przedsięwzięciami edukacyjnymi począwszy od przeprowadzenia procedury przetargowej / zapytań ofertowych, opracowania podstawowej dokumentacji rekrutacyjne i szkoleniowej kończąc na złożeniu finalnego wniosku o płatność. Doskonale znamy system kontroli instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie funduszy UE w wielu województwach, co dodatkowo pozwala kierować pracami na najwyższym poziomie zwracając uwagę na najbardziej newralgiczne etapy wdrażania projektu.