Szkolenia

Prowadzimy szkolenia i doradztwo związane z podnoszeniem kwalifikacji oraz kompetencji. Działania są kierowane przede wszystkim na rzecz promocji przedsiębiorczości, aktywizacji zawodowej i włączenia społecznego. Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr 2.04/00072/2017) oraz certyfikat potwierdzający wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia uprawniający do prowadzenia pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego (nr 18048).

W celu uzyskania szczegółów o aktualnej ofercie edukacyjnej zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pomocą formularza kontaktowego w zakładce „Kontakt”.