Biznes Plan, Analiza finansowa

Podstawowym elementem dokumentacji projektowej dla przedsięwzięć inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej jest studium wykonalności. Niektórzy twierdzą że studium to rozszerzony biznes plan. Dokument ten jest wymaganym i tym samym najważniejszym załącznikiem spośród całej dokumentacji aplikacyjnej.

Podstawowym elementem dokumentacji projektowej dla przedsięwzięć inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej obok wniosku o dofinansowanie jest biznes plan (wraz z analizą finansową). W sektorze publicznym jest to natomiast studium wykonalności. Dokument opisujący przedsięwzięcie od strony finansowej jest obligatoryjny i niestety często dość skomplikowany. Od treści biznes planu uzależniona jest zwykle decyzja o otrzymaniu dofinansowania. Eksperci ALFA PROJEKT przygotowują na najwyższym poziomie część merytoryczną (opisową) oraz finansową dokumentu przy współpracy z najlepszymi analitykami. Współpracujemy z Klientem na każdym etapie tworzenia dokumentu.

Perspektywa finansowa 2014 – 2020 to ponad 80 mld euro unijnego dofinansowania. Polska gospodarka intensywnie korzysta ze środków pomocowych. Jest to szansa rozwoju dla administracji centralnej, samorządów a zwłaszcza firm.