Badania, Strategie

Prowadzimy badania społeczne oraz ewaluacyjne. Obszarem zainteresowań są przede wszystkim badania ewaluacyjne programów oraz projektów UE finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zajmujemy się m.in. kompleksową ewaluacją programów, prowadzimy badania społeczne oraz opracowujemy strategie rozwoju społeczno-gospodarczego na szczeblu gminnym i wojewódzkim. Działania ALFA PROJEKT mają na celu zbadanie obszaru z punktu widzenia przyjętych kryteriów. Celem głównym działań jest usprawnienie danego przedsięwzięcia poprzez przekazanie Klientowi szczegółowej analizy oraz finalnych rekomendacji.

DOKUMENTACJA STRATEGICZNA

Z chwilą kiedy Polska została objęta wsparciem funduszy strukturalnych oraz funduszu spójności, należało przygotować dokumenty, które będą ramą odniesienia a także wyznaczały kierunek współfinansowanym działaniom. Oczywiście sytuacja nieustannie się zmienia, ulega tzw. dynamizacji. Naturalnie wiąże się to z aktualizacją dokumentacji planistyczno-strategicznej przykładem jest kolejna perspektywa finansowa 2014-2020. Działając w wielu województwach, obserwując sytuację gospodarczą oraz biorąc udział w przedsięwzięciach współfinansowanych ze środków zewnętrznych, poddajemy często analizie i porównaniu nurt ekonomiczny, tendencje rozwojowe z obecnie obowiązującą dokumentacją strategiczną. Dzięki tym działaniom jesteśmy zdolni opracować trafne strategie rozwoju, badania okresowe i inne dokumenty dotyczące rozwoju regionalnego bazując przede wszystkim na własnej wiedzy i doświadczeniu.

badania

BADANIA

Zespół ALFA PROJEKT prowadzi następujące usługi badawczo-rozwojowe:

  • – badania społeczne,
    – badania rynku pracy,
    – badania opinii publicznej,
    – badania marketingowe,
    – badania korporacyjne.