Badania ewaluacyjne

Prowadzimy badania ewaluacyjne, ewaluacje projektów UE oraz finansowanych ze środków zewnętrznych. Badania ilościowe oraz jakościowe na obszarze całego kraju.

Badania ewaluacyjne

 

Zespół ALFA PROJEKT świadczy usługi dotyczące badań ewaluacyjnych. Prowadzimy badania ewaluacyjne projektów finansowanych ze środków zewnętrznych zwłaszcza UE. Ewaluacja projektów unijnych (UE) przeprowadzana jest kompleksowo a nasi eksperci odnoszą się do następujących kryteriów:

 • – trafności,Badania ewaluacyjne
  – skuteczności,
  – efektywności,
  – użyteczności,
  – trwałości.
 • Stosujemy następujące rodzaje ewaluacji:
  – ex-ante,
  – mid-term,
  – on-going,
  – ex-post.

Najczęstsze metody i techniki badań ewaluacyjnych: ankieta, wywiad indywidualny, zogniskowany wywiad grupowy, obserwacja, analiza danych zastanych, analiza finansowo-ekonomiczna, pomiar twardych rezultatów. Eksperci ALFA PROJEKT współpracują z personelem projektu i osobami pośrednio zaangażowanymi we wdrażaniu danego przedsięwzięcia budując w ten sposób odpowiednie warunki badawcze. Wspólnie z Klientem ustalane są obszary badawcze, kryteria oraz metody.