Dotacje unijne

Dofinansowanie unijne to niepowtarzalna szansa rozwoju. Fundusze unijne oferują pomoc przede wszystkim w Regionalnych Programach Operacyjnych ale także do dyspozycji wnioskodawców są Programy tj.: Inteligentny Rozwój, Infrastruktura i Środowisko, Polska Cyfrowa, Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Wschodnia czy też Europejska Współpraca Terytorialna.

29
Lis

RPO WK-P Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych

RPO WK-P Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych

Termin naboru: 19.12.2016-28.04.2017

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych (konkurs Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-068/16).

W celu uzyskania szczegółów zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub osobistego (po uprzednim ustaleniu terminu spotkania).

About ALFA_PROJEKT