Dotacje unijne

Dofinansowanie unijne to niepowtarzalna szansa rozwoju. Fundusze unijne oferują pomoc przede wszystkim w Regionalnych Programach Operacyjnych ale także do dyspozycji wnioskodawców są Programy tj.: Inteligentny Rozwój, Infrastruktura i Środowisko, Polska Cyfrowa, Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Wschodnia czy też Europejska Współpraca Terytorialna.

07
Lut

RPO WK-P Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych

RPO WK-P Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych

Termin naboru: II kwartał 2017

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 planuje ogłosić nabór wniosków w ramach Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych na projekty z zakresu rozwoju i usprawnienia systemu transportu miejskiego.

W celu uzyskania szczegółów zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub osobistego (po uprzednim ustaleniu terminu spotkania).

About ALFA_PROJEKT