Dotacje unijne

Dofinansowanie unijne to niepowtarzalna szansa rozwoju. Fundusze unijne oferują pomoc przede wszystkim w Regionalnych Programach Operacyjnych ale także do dyspozycji wnioskodawców są Programy tj.: Inteligentny Rozwój, Infrastruktura i Środowisko, Polska Cyfrowa, Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Wschodnia czy też Europejska Współpraca Terytorialna.

28
Lis

RPO WK-P Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym

RPO WK-P Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych (konkurs Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-036/16)

Składanie wniosków: 19.09.2016-.31.03.2017.

Na co można otrzymać dofinansowanie: projekt dotyczący przedsięwzięcia z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej (termomodernizacja) budynków publicznych, w tym m.in.:

-ocieplenie obiektu, wymiana pokrycia dachu, okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne wraz z instalacją,

-przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz zastosowanie systemów zarządzania budynkiem,

-realizacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne,

-budowa i przebudowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,

-instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE.

W celu uzyskania szczegółów zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub osobistego (po uprzednim ustaleniu terminu spotkania). Posiadamy bogate doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnych (studium wykonalności, wniosek o dofinansowanie, załączniki). Zapraszamy podmioty zainteresowane do współpracy.

About ALFA_PROJEKT