Dotacje unijne

Dofinansowanie unijne to niepowtarzalna szansa rozwoju. Fundusze unijne oferują pomoc przede wszystkim w Regionalnych Programach Operacyjnych ale także do dyspozycji wnioskodawców są Programy tj.: Inteligentny Rozwój, Infrastruktura i Środowisko, Polska Cyfrowa, Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Wschodnia czy też Europejska Współpraca Terytorialna.

01
Mar

POKL 8.1.2 Przedsiębiorczość i nowe kwalifikacje sposobem na kryzys

logotyp_LC_AP_8_1_2_POKL_kolor

ALFA PROJEKT Sp. z o.o. (Partner) oraz Lech Consulting Sp. z o.o. (Lider) informują o realizacji projektu pn.: „Przedsiębiorczość i nowe kwalifikacje sposobem na kryzys”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Projekt ma na celu wsparcie 72 osób zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy poprzez przyznanie dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej (dotacja na założenie firmy) lub skierowanie na kurs zawodowy wraz z zagwarantowaniem stażu u pracodawcy.

Okres realizacji projektu: od 01.03.2014 do 31.07.2015.

Obszar realizacji projektu (kujawsko-pomorskie): powiat bydgoski, m. Bydgoszcz, powiat inowrocławski, powiat toruński, m. Toruń, powiat włocławski, m. Włocławek.

Grupa docelowa: projekt skierowany jest do 72 osób (43K, 29M) w wieku od 18 do 64 lat zwolnionych, które utraciły pracę (osoby bezrobotne) z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu lub przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Więcej szczegółów na stronie internetowej Lech Consulting Sp. z o.o.

About ALFA_PROJEKT