Dotacje unijne

Dofinansowanie unijne to niepowtarzalna szansa rozwoju. Fundusze unijne oferują pomoc przede wszystkim w Regionalnych Programach Operacyjnych ale także do dyspozycji wnioskodawców są Programy tj.: Inteligentny Rozwój, Infrastruktura i Środowisko, Polska Cyfrowa, Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Wschodnia czy też Europejska Współpraca Terytorialna.

07
Lut

POIŚ 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

POIŚ 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Planowany termin rozpoczęcia naboru: II kwartał 2017

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego planuje ogłosić nabór wniosków w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury na projekty dotyczące: 1) Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach i na obszarach zabytkowych i zespołach tych obiektów oraz w ich otoczeniu;
2) Rozbudowa, przebudowa i remont niezabytkowej infrastruktury na cele działalności kulturalnej, edukacji artystycznej, archiwów; 3) Zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz realizacji prac konserwatorskich; 4) Tworzenie i modernizacja wystaw stałych; 5) Ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków; 6) Konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów, starodruków, księgozbiorów, materiałów bibliotecznych, archiwalnych i zbiorów audiowizualnych (w tym filmowych) oraz ich ochrona i udostępnienie poprzez proces digitalizacji (digitalizacja wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego); 7) Zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem (wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego); 8) Rozbudowa, przebudowa i remont pomieszczeń lub obiektów z przeznaczeniem na magazyny studyjne.

W celu uzyskania szczegółów zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub osobistego (po uprzednim ustaleniu terminu spotkania).

About ALFA_PROJEKT