Dotacje unijne

Dofinansowanie unijne to niepowtarzalna szansa rozwoju. Fundusze unijne oferują pomoc przede wszystkim w Regionalnych Programach Operacyjnych ale także do dyspozycji wnioskodawców są Programy tj.: Inteligentny Rozwój, Infrastruktura i Środowisko, Polska Cyfrowa, Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Wschodnia czy też Europejska Współpraca Terytorialna.

07
Lut

POIŚ 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego

POIŚ 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego

Planowany termin rozpoczęcia naboru: kwiecień 2017

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje ogłosić nabór wniosków w ramach Działania POIŚ 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego na projekty dotyczące wsparcia dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów.

W celu uzyskania szczegółów zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub osobistego (po uprzednim ustaleniu terminu spotkania).

About ALFA_PROJEKT