Dotacje unijne

Dofinansowanie unijne to niepowtarzalna szansa rozwoju. Fundusze unijne oferują pomoc przede wszystkim w Regionalnych Programach Operacyjnych ale także do dyspozycji wnioskodawców są Programy tj.: Inteligentny Rozwój, Infrastruktura i Środowisko, Polska Cyfrowa, Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Wschodnia czy też Europejska Współpraca Terytorialna.

07
Lut

POIŚ 2.3 Gospodarka wodnościekowa w aglomeracjach

POIŚ 2.3 Gospodarka wodnościekowa w aglomeracjach

Planowany termin rozpoczęcia naboru: 06.2017

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje ogłosić nabór wniosków w ramach Działania 2.3 Gospodarka wodnościekowa w aglomeracjach na projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM, projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej realizowane w regionach lepiej rozwiniętych w aglomeracjach o wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM.

W celu uzyskania szczegółów zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub osobistego (po uprzednim ustaleniu terminu spotkania).

About ALFA_PROJEKT