Sektor prywatny

Dofinansowanie unijne to niepowtarzalna szansa rozwoju. Fundusze unijne oferują pomoc przede wszystkim w Regionalnych Programach Operacyjnych ale także do dyspozycji wnioskodawców są Programy tj.: Inteligentny Rozwój, Infrastruktura i Środowisko, Polska Cyfrowa, Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Wschodnia czy też Europejska Współpraca Terytorialna.

Perspektywa finansowa 2014 – 2020 to ponad 80 mld euro unijnego dofinansowania. Polska gospodarka intensywnie korzysta ze środków pomocowych. Jest to szansa rozwoju dla administracji centralnej, samorządów a zwłaszcza firm.
Przede wszystkim sektor MSP może skorzystać z wielu Programów Operacyjnych w ramach funduszy unijnych, środki można pozyskać na inwestycje w firmie, promocję produktu czy też szkolenia dla pracowników i kadry kierowniczej. Największe szanse dofinansowania będą miały przedsiębiorstwa innowacyjne, współpracujące z sektorem B+R lub wpisujące się w tzw. regionalne i krajowe inteligentne specjalizacje.

Programy finansuje Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny oraz Budżet Państwa.

  • Regionalny Program Operacyjny
  • Program Inteligentny Rozwój
  • Program Infrastruktura i Środowisko
  • Program Polska Cyforowa
  • Program Wiedza Edukacja Rozwój

Pozyskanie dotacji unijnych jest niepowtarzalną szansą rozwoju przedsiębiorstwa.