Dotacje unijne

Dofinansowanie unijne to niepowtarzalna szansa rozwoju. Fundusze unijne oferują pomoc przede wszystkim w Regionalnych Programach Operacyjnych ale także do dyspozycji wnioskodawców są Programy tj.: Inteligentny Rozwój, Infrastruktura i Środowisko, Polska Cyfrowa, Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Wschodnia czy też Europejska Współpraca Terytorialna.

23
Sty

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Przedmiotem usługi było przygotowanie i przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej dotyczącej realizacji w roku szkolnym 2012/2013 projektu systemowego pn.: „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską”. Projekt realizowany w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

About ALFA_PROJEKT