Dotacje unijne

Dofinansowanie unijne to niepowtarzalna szansa rozwoju. Fundusze unijne oferują pomoc przede wszystkim w Regionalnych Programach Operacyjnych ale także do dyspozycji wnioskodawców są Programy tj.: Inteligentny Rozwój, Infrastruktura i Środowisko, Polska Cyfrowa, Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Wschodnia czy też Europejska Współpraca Terytorialna.

23
Sty

Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie

Dla Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie przeprowadziliśmy usługę badania lokalnego rynku pracy: „Analiza sytuacji osób bezrobotnych do 30 roku życia oraz osób bezrobotnych po 50 roku życia”. Do zadań ALFA PROJEKT należało m.in.: skonstruowanie narzędzi badawczych, dobór próby badawczej, rekrutacja respondentów, przeprowadzenie badań ilościowych, opracowanie raportu prezentującego wyniki w ilości 100 egzemplarzy.

About ALFA_PROJEKT