Dotacje unijne

Dofinansowanie unijne to niepowtarzalna szansa rozwoju. Fundusze unijne oferują pomoc przede wszystkim w Regionalnych Programach Operacyjnych ale także do dyspozycji wnioskodawców są Programy tj.: Inteligentny Rozwój, Infrastruktura i Środowisko, Polska Cyfrowa, Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Wschodnia czy też Europejska Współpraca Terytorialna.

23
Sty

Opera NOVA

Przedmiotem usługi było opracowanie Studium Wykonalności oraz doradztwo na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu inwestycyjnego o wartości ponad 9 mln zł w ramach programu PL08 „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”, Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014.

About ALFA_PROJEKT