Dotacje unijne

Dofinansowanie unijne to niepowtarzalna szansa rozwoju. Fundusze unijne oferują pomoc przede wszystkim w Regionalnych Programach Operacyjnych ale także do dyspozycji wnioskodawców są Programy tj.: Inteligentny Rozwój, Infrastruktura i Środowisko, Polska Cyfrowa, Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Wschodnia czy też Europejska Współpraca Terytorialna.

23
Sty

Miasto Warszawa

Firma ALFA PROJEKT przeprowadziła dla Miasta Stołecznego Warszawy badanie ewaluacyjne końcowe projektu edukacyjnego pn.: „Matematyka dla Ciekawych Świata” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Do zadań Wykonawcy należało sporządzenie raportu metodycznego, raportu końcowego oraz prezentacji wyników. W raporcie wykorzystano metodę triangulacji, badań ilościowych oraz jakościowych.

About ALFA_PROJEKT