Dotacje unijne

Dofinansowanie unijne to niepowtarzalna szansa rozwoju. Fundusze unijne oferują pomoc przede wszystkim w Regionalnych Programach Operacyjnych ale także do dyspozycji wnioskodawców są Programy tj.: Inteligentny Rozwój, Infrastruktura i Środowisko, Polska Cyfrowa, Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Wschodnia czy też Europejska Współpraca Terytorialna.

23
Sty

Miasto Krosno

Miasto Krosno było zleceniodawcą dwóch raportów ewaluacyjnych projektów inwestycyjnych dotyczących dróg lokalnych oraz drogi wojewódzkiej. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. W raportach ewaluacyjnych wykorzystano metodę badań dokumentacji projektowej, obserwacji czy też metodę analizy finansowo-ekonomicznej.

About ALFA_PROJEKT