Dotacje unijne

Dofinansowanie unijne to niepowtarzalna szansa rozwoju. Fundusze unijne oferują pomoc przede wszystkim w Regionalnych Programach Operacyjnych ale także do dyspozycji wnioskodawców są Programy tj.: Inteligentny Rozwój, Infrastruktura i Środowisko, Polska Cyfrowa, Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Wschodnia czy też Europejska Współpraca Terytorialna.

23
Sty

Gmina Krzymów

Gmina Krzymów to Klient który powierzył nam prace m.in. przy koordynowaniu 2 projektów szkoleniowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego polegających na założeniu i koordynacji przedszkola na obszarze Gminy. Zrealizowane projekty:

– „Kraina zabawy”, Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, województwo wielkopolskie;

– „Wesoły Przedszkolak”, Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, województwo wielkopolskie.

Wartość obu projektów przekraczała 1 mln złotych. W zakładce referencje można zapoznać się z listem referencyjnym z wykonanych usług.

Dla Gminy Krzymów opracowaliśmy także dokumentację aplikacyjną w Działaniu 3.6 WRP Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego. Projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego w powiecie konińskim poprzez zakup specjalistycznego średniego samochodu dla OSP w Brzeźnie” otrzymał dofinansowanie w wysokości 566 520,00 zł.

About ALFA_PROJEKT