Dotacje unijne

Dofinansowanie unijne to niepowtarzalna szansa rozwoju. Fundusze unijne oferują pomoc przede wszystkim w Regionalnych Programach Operacyjnych ale także do dyspozycji wnioskodawców są Programy tj.: Inteligentny Rozwój, Infrastruktura i Środowisko, Polska Cyfrowa, Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Wschodnia czy też Europejska Współpraca Terytorialna.

29
Mar

Gmina Kęty

Przedmiotem usługi było opracowanie dokumentacji przetargowej oraz dokumentacji związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 14 tys. euro w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kęty”. Projekt realizowany w ramach Działania 8.3 POIG Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

About ALFA_PROJEKT