Aktualności

Aktualności z zakresu funduszy europejskich ze szczególnym uwzględnieniem ogłoszonych naborów o dofinansowanie ze środków UE.

16
Kwi

Termin naboru: I runda: od 2019-05-06 do 2019-05-31 II runda: od 2019-06-03 do 2019-07-31 Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków w ramach Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje związane z budową, adaptacją, modernizacją oraz wyposażeniem obiektów na potrzeby świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym żłobków, klubów dziecięcych) Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano przedsięwzięcia z zakresu inwestycji w infrastrukturę społeczną: budowa, rozbudowa, nadbudowa, ...

16
Kwi

Termin naboru: od 2019-04-01 do 2019-04-30 Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków w ramach Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, Schemat: Inwestycje związane z budową i adaptacją istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty z zakresu budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, adaptacji, modernizacji, remontu obiektów na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego (przedszkoli lub innych form edukacji przedszkolnej) wraz z niezbędnym wyposażeniem odnoszącym się do zakresu ...