Author Archive

25
Wrz

Termin naboru: od 2019-09-23 do 2019-10-31 Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków w ramach Poddziałania 4.5.4 Edukacja ekologiczna Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów: prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska, budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej. Typy projektów można łączyć. Pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 7 000 000,00 zł. W celu uzyskania szczegółów zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub osobistego (po uprzednim ustaleniu terminu spotkania).

13
Wrz

ALFA PROJEKT Sp. z o.o. informuje o realizacji projektu pn.: „Program pomocy osobom pracującym w niekorzystnej sytuacji na kujawsko-pomorskim rynku pracy”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Projekt ma na celu wsparcie 50 osób powyżej 29 roku życia pracujących ...

21
Cze

ALFA PROJEKT Sp. z o.o. informuje o realizacji projektu pn.: „Program pomocy osobom zwalnianym w województwie kujawsko-pomorskim - II edycja”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe. Projekt ma na celu wsparcie 30 osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika poprzez przyznanie ...

16
Kwi

Termin naboru: I runda: od 2019-05-06 do 2019-05-31 II runda: od 2019-06-03 do 2019-07-31 Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków w ramach Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje związane z budową, adaptacją, modernizacją oraz wyposażeniem obiektów na potrzeby świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym żłobków, klubów dziecięcych) Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano przedsięwzięcia z zakresu inwestycji w infrastrukturę społeczną: budowa, rozbudowa, nadbudowa, ...

16
Kwi

Termin naboru: od 2019-04-01 do 2019-04-30 Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków w ramach Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, Schemat: Inwestycje związane z budową i adaptacją istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty z zakresu budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, adaptacji, modernizacji, remontu obiektów na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego (przedszkoli lub innych form edukacji przedszkolnej) wraz z niezbędnym wyposażeniem odnoszącym się do zakresu ...

04
Lut

ALFA PROJEKT Sp. z o.o. informuje o realizacji projektu pn.: „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia. Projekt ma na celu wsparcie 32 osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia zamieszkałych na obszarze powiatu toruńskiego, miasta ...

05
Lip

ALFA PROJEKT Sp. z o.o. informuje o realizacji projektu pn.: „Program pomocy osobom zwalnianym w województwie kujawsko-pomorskim”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe. Projekt ma na celu wsparcie 30 osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika poprzez przyznanie dotacji inwestycyjnej ...

04
Paź

RPO WP Działanie 5.6 – Czas na zmianę!

ALFA PROJEKT Sp. z o.o. informuje o realizacji projektu pn.: „Czas na zmianę!”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.6 Adaptacyjność pracowników. Projekt ma na celu wsparcie 16 osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy poprzez przyznanie dotacji inwestycyjnej ...

01
Mar

POKL 8.1.2 Przedsiębiorczość i nowe kwalifikacje sposobem na kryzys

ALFA PROJEKT Sp. z o.o. (Partner) oraz Lech Consulting Sp. z o.o. (Lider) informują o realizacji projektu pn.: „Przedsiębiorczość i nowe kwalifikacje sposobem na kryzys”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Projekt ma na celu wsparcie ...